Are you in control? The Cognitive Control and Arousal Project (CoCoA)

Principal investigators

Signe Vangkilde & Anders Petersen

Vi mennesker skal agere i en verden fyldt med sanseindtryk og handlemuligheder, men hvordan vælger vi egentlig, hvad vi vil fokusere på, og hvilke handlinger, vi vil udføre? Kognitiv kontrol er en samlebetegnelse for de psykologiske processer, som sætter os i stand til at styre vores opmærksomhed og handlinger frem mod bestemte mål. Denne kontrol er sjældent perfekt, og vi oplever alle at udføre impulsive handlinger. Sådanne kontroltab er særligt fremtrædende ved nogle psykiatriske lidelser så som ADHD, og vi har derfor brug for gode psykologiske modeller for, hvordan kontroltab opstår. Samtidig ved vi, at vores arousal-niveau (vores generelle parathed og vågenhed) påvirker vores kognitive kontrol, men hvordan det sker, er endnu uklart. I dette projekt udvikles en ny psykologisk-matematisk model, som redegør for det komplekse forhold mellem impulsdrevne, automatiske processer og kognitive kontrolprocesser, samt hvordan forholdet påvirkes af skiftende arousal. I projektet indsamles data fra en række eksperimenter, der udfordrer kognitiv kontrol hos raske forsøgspersoner, samtidig med at deres adfærd, hjerneaktivitet og subjektive oplevelser registreres. Desuden vil modellen blive brugt til at beskrive data fra flere psykiatriske grupper, hvilket kan give os en bedre forståelse af, hvad der sker, når den kognitive kontrol bryder sammen.

Contact: Signe Vangkilde & Anders Petersen

I samarbejde med: