Charlotte Grosse Wiesmann – Institut for Psykologi - Københavns Universitet

Center for Småbørns Kognition > Folk i centret > Charlotte Grosse Wiesmann

Charlotte Grosse Wiesmann

Jeg har været postdoc og Marie Curie fellow på Center for Småbørns Kognition ved Københavns Universitet siden maj 2018. Min forskning har til formål at forstå de kognitive og neurale mekanismer som bidrager til typisk kognitiv udvikling i spædbørn og tidlig barndom. Jeg er særligt interesseret i hvordan børn lærer at forstå andres mentale tilstand (fx tilegnelsen af Theory of Mind), i den neurale proces, der er involveret i denne udvikling, og hvilket forhold denne udvikling har til andre kognitive evner, såsom sprog, eksekutive funktioner og selvrepræsentation. I udforskningen af disse spørgsmål bruger jeg magnetisk resonans (MR)- scanninger, nær infrarød spektroskopi (NIRS), adfærdsstudier og eye tracking.

Før jeg blev ansat på Københavns Universitet, var jeg Ph.D studerende og senere postdoc på Max Planck instituttet for Cognitive and Brain Sciences i Leipzig hvor jeg studerede det neurale grundlag for Theory of Mind.