Dora Kampis – Institut for Psykologi - Københavns Universitet

Dora Kampis

Jeg har været Post Doc på DEVOMIND projektet sammen med Victoria Southgate siden april 2018. Jeg har en kandidat i psykologi og en PhD i kognitionsvidenskab fra Budapest i Ungarn.

Jeg forsker i mekanismerne omkring og repræsentationen af processen der foregår når vi tillægger andre mentale tilstande (fx processen at forstå andres mentale tilstande, kaldet Theory of Mind). Jeg arbejder primært, men ikke udelukkende, med spædbørn og småbørn.

Jeg interesserer mig ligeledes for sammenspillet mellem Theory of Mind og andre kognitive domæner, såsom hukommelseskapacitet og fleksibiliteten omkring opdatering af information i kognitive processer.