Om centret

Center for Visual Kognition (CVC) er et forskningscenter, der hører under det kognitions- og neuropsykologiske fagområde ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Centeret ledes af Lektor Signe Vangkilde & Professor Thomas Habekost. Det blev grundlagt i 1993 af Claus Bundesen og Axel Larsen, som nu er tilknyttet CVC som eremitus professorer. Forskningen på CVC består af eksperimentelle og teoretiske studier af visuel kognition. Forskningen retter sig især mod visuel opmærksomhed, objektgenkendelse, responsinhibition og effekter af vågenhed (arousal). Vi undersøger også det hjernemæssige grundlag for disse psykologiske processer.

Det teoretiske arbejde omfatter en matematisk model for selektiv visuel opmærksomhed (Theory of Visual Attention, TVA; Bundesen, Psychological Review 1990). TVA-modellen blev i 2005 udvidet til en beskrivelse af opmærksomhedsprocesser i hjernen (Neural TVA, NTVA; Bundesen, Habekost & Kyllingsbæk, Psychological Review 2005; se illustration nedenfor).

TVA-modellen danner basis for en psykologisk test, som præcist kan måle forskellige aspekter ved opmærksomhed. Testen er blevet bredt anvendt til at undersøge forskellige alders- og kliniske grupper (f.eks. ved apopleksi, ADHD eller andre neuropsykiatriske tilstande).

Centeret er gennem årene støttet af mange store forskningsbevillinger og har modtaget en del priser, herunder Sapere Aude prisen (DFF-Young Elite Researcher Starting Grant) til Søren Kyllingsbæk i 2011, Thomas Habekost i 2012 og Randi Starrfelt i 2015. I 2009 modtog Claus Bundesen Aristotle Prize in Psychology, mens han i 2013 modtog Carlsberg Foundation Research Prize in Humanities and Social Science. I forbindelse med prismodtagelsen lavede Carlsbergfondet denne film om Claus Bundesens forskning. Se aktuelle bevillinger og forskningsprojekter på CVC her.