Til studerende 

Centeret bidrager med undervisning og planlægning til:

Bacheloruddannelsen

  • Undervisningen i kognitionspsykologi (grundfag og valgfag)
  • Bacheloropgaver inden for det kognitions- og neuropsykologiske område
  • Statistikundervisning
  • Forskningsaktivitet på CVC (op til 15 ECTS point)

Kandidatuddannelsen

  • Alle typer undervisning og vejledning i kognitions- og neuropsykologi
  • Forskningsaktivitet på CVC (5 eller 10 ECTS point)
  • Forskningspraktik på CVC eller hos samarbejdspartnere
  • Kvantitativ metode 

Specialevejledning

Deltag i forskning

Interesserede psykologistuderende på BA eller KA niveau kan deltage i vores projekter som frivillige forskningsassistenter. Vi kan desuden anbefale "forskning som valgfag", og sommetider er det også muligt at skrive speciale, som en del af et af vores projekter indenfor neuro- eller kognitionspsykologi.
Interesseret? Kontakt signe.vangkilde@psy.ku.dk eller thomas.habekost@psy.ku.dk