Center for Visuel Kognition (CVC)

Centeret ledes af Lektor Signe Vangkilde & Professor Thomas Habekost

Center for Visual Kognition (CVC) er et forskningscenter, der hører under Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Centeret blev grundlagt i 1993. Forskningen på CVC består af eksperimentelle og teoretiske studier af visuel kognition. Den eksperimentelle forskning koncentrerer sig om visuel opmærksomhed, objekt genkendelse, formation og transformation af mentale billeder, samt om perception af bevægelse. Det teoretiske arbejde omfatter en computerbaseret teori om selektiv visuel opmærksomhed (Theory of Visual Attention, TVA) og en computerbaseret model om visuel genkendelse (Template-Matching Pandemonium, TMP).

Centeret er støttet af større bevillinger og har modtaget en del priser, herunder Sapere Aude Prisen (DFF-Young Elite Researcher Starting Grant); en pris som Søren Kyllingsbæk modtog i 2010 og Thomas Habekost og Randi Starrfelt modtog i 2012. I 2009 modtog Claus Bundesen Aristotle Prize in Psychology, mens han i 2013 modtog Carlsberg Foundation Research Prize in Humanities and Social Science. I forbindelse med prismodtagelsen lavede Carlsbergfondet denne film om Claus Bundesens forskning.

Lab møder

Hver fredag eftermiddag har vi lab møder - en 15 årig lang tradition. Til disse møder skiftes forskerne til at præsentere deres projekter og desuden inviterer vi eksterne forskere med nye inputs. Til møderne diskuterer vi også praktiske ting, herunder vores eksperimentelle område samt sociale begivenheder. Interesserede studerende er velkomne til disse møder.

Hent skema for Lab møder her (Google docs).

Hvis du ønsker at modtage mails fra vores mailing-liste, skal du henvende dig til: anders.petersen@psy.ku.dk